Bảng mã lỗi máy giặt LG

Bảng mã lỗi máy giặt LG
DE MÁY GIẶT LG (door)LỔI CỬA MỞ,DÂY TÍM NỐI ĐẾN BOARD,PHAO,CẢM BIẾN TỪ.
FE MÁY GIẶT LG (FLOOD)LỔI TRÀN NƯỚC.
IE MÁY GIẶT LG (INLET)KO VÀO NƯỚC.
LE MÁY GIẶT LG lổi khóa động cơ(lock,motor)
OE MÁY GIẶT LG (OUTLET)LỔI XẢ NƯỚC.
UE MÁY GIẶT LG (UNBALANCE)LỔI CÂN BẰNG LONG ĐỀN,BOARD,PHAO.
CE MÁY GIẶT LG (current)lổi nguồn,motor
PE MÁY GIẶT LG cảm biến áp lực Phao.
£E MÁY GIẶT LG lỗi thermistor
AE MÁY GIẶT LG (auto off)tự động tắt role,công tắc nguồn,dây xanh nối đến board
E3 MÁY GIẶT LG Buồng giặt và cảm biến động cơ,cuaro
OF MÁY GIẶT LG (overflood)lổi tràn nước.
dHE MÁY GIẶT LG (dry heat)Motor quạt làm khô,đầu nóng.
CL-20 MÁY GIẶT LG: Khóa bàn phím bảo vệ.